Beauty en Body Joli, gevestigd aan Rubensstraat 27 7901 ET Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.beautybodyjoli.nl

Rubensstraat 27 7901 ET Hoogeveen

0652839696

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty en Body Joli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lisannejonkman2@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty en Body Joli verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty en Body Joli bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bent van Beauty en Body Joli, maar ook zolang de wetgever (via overige wetgeving) vraagt om de gegevens te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty en Body Joli deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty en Body Joli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beauty en Body Joli uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
* Jouwweb, waarmee de website is gemaakt
* Mollie, voor het verwerken van de betaling
* PostNL, voor het verzenden van de bestelling

* Sara Salonsoft, voor het versturen van nieuwsbrieven

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty en Body Joli gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
– Jouwweb plaatst Google Analytics maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd en hebben ze uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken van andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

– Ze plaatsen verder uitsluitend een functionele cookie, dit heeft verder geen invloed op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij andere wetgeving verlangt dat gegevens bewaard blijven voor een resterende periode). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beautybodyjoli.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Beauty en Body Joli zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de sociale media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty en Body Joli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons E-mailadres: info@beautybodyjoli.nl